Tieng Viet(Viet Nam) English (United States)

 

 


THỐNG KÊ

Lượt truy cập:
#1021605
Số khách đang xem:
20

Dự án xây dựng 4 cầu: Thạch Hãn, Lăng Cô, Sư Lỗ, Tam Kỳ (Quảng Trị, Huế, Quảng Nam)

- Chiều dài: 796 m

- Nguồn vốn: JBIC/BGTVT

- Thời gian khởi công: 1999

- Thời gian hoàn thành: 2001

- Giá trị: 91 tỷ VNĐ, tương đương: 6.07 triệu USD

- Thông số kỹ thuật:

+ Kết cấu: Bê tông cốt thép dự ứng lực

+ Móng cọc khoan nhồi

TIN KHÁC