BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

 

Trong gần 55 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu và sản xuất kinh doanh, tập thể cán bộ công nhân viên Tập Đoàn Cienco4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý:

 

1. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (1998)

- Tổ máy gạt 1 - Công ty đường bộ 471 (Đảm bảo giao thông tại ngã ba Đồng Lộc) (1970)
- Tập thể Nữ C9 - Công ty đường bộ 471 (Xây dựng và bảo vệ ngã ba Đồng lộc)

- Đội nữ 404 - Công ty CTGT B19 (bắn rơi máy bay Mỹ và đảm bảo vận tải hàng hoá trên tuyến đường goòng Vinh - Minh cầm)

- Liệt sỹ Hoàng Lộc - Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 2009)

- Đồng chí Nguyễn Thị Bằng - Trung đội phó Đội tự vệ 404 - Công ty CTGT B19

 

2. Danh hiệu Anh hùng lao động:

- Tập Đoàn Cienco4 (2013)

- Tổ Nữ 4 - Phân xưởng bê tông 404 - Công ty CTGT B19 (1985)

- Công ty Đường bộ 471 - Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (2000)

- Đội 9 nữ, thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 419.

 

3. Huân chương Hồ Chí Minh:

Tập thể cán bộ công nhân viên Tập Đoàn Cienco4

 

4. Huân chương Độc lập hạng Nhì:

Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCTGT 4 (2002);

Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần 473 (2013);

 

5. Huân chương Độc lập hạng Ba:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCTGT 4 (1995).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công trình CTGT 480 (1998).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Công trình giao thông 473 (2003).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần 471 (2012);

 

6. Huân chương Lao động hạng Nhất:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Đường bộ 471 (1996).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công trình giao thông 484 (2000).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Cơ khí công trình giao thông 465 (2001).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCTGT 4 (2005).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCT GT 4 (2012);

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần 482 (2012);

 

7. Huân chương Lao động hạng Nhì:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Công trình giao thông 479 (1979).​

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Công trình giao thông 480 (1990).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cơ khí công trình giao thông 465 (1995).

 

8. Huân chương Lao động Hạng Ba:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cơ khí công trình giao thông 465 (1996).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Đội Cầu 3 thuộc Công ty Công trình giao thông 480 (1995).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Đường bộ 471(1976).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Công trình giao thông 479.

- Tập thể cán bộ công nhân viên Đội Cầu 9 thuộc Công ty Công trình giao thông 480 (1998).

 

9. Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ:

- Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (1996, 2001 đến 2013)

- Công ty Đường bộ 471 (2 cờ).

- Công ty Công trình giao thông 473 (2 cờ).

- Công ty Công trình giao thông và Thương mại 423.

 

10. Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 6 đồng chí

 ​

11. Chiến sỹ thi đua ngành: cho nhiều tập thể và cá nhân

 

12. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: cho nhiều tập thể và cá nhân

 

13. Bằng khen của Bộ giao thông vận tải: cho nhiều tập thể và cá nhân

 

14. Huân chương quân công, chiến công: 67 tập thể và cá nhân

 

15. Huân, Huy chương chống Mỹ cứu nước: 4.187 cán bộ công nhân viên

 

16. Bằng khen về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc: 36

 

17. Bằng lao động sáng tạo96 tập thể và cá nhân

 

18. Huy chương vàng cho các công trình có chất lượng cao:

- Cầu Đông Hà QL 1A (Quảng Trị)

- Cầu  Hiền Lương QL 1A (Quảng Trị)

- Cầu Sông Hiếu QL 48 (Nghệ An)

- Cầu Thiệu Hóa QL 45 (Thanh Hóa)

- Dự án cải tạo Quốc lộ 1A (đoạn Vinh - Đông Hà)

 

19. Giải thưởng quốc tế:

- Giải thưởng Ngôi sao vàng chất lượng Quốc tế  tổ chức tại Pháp năm 2012;

- Giải thưởng Bạch kim chất lượng quốc tế tổ chức tại Thụy Sỹ năm 2013;

- Giải thưởng cho doanh nghiệp xuất sắc của Hội đồng thương mại Châu Âu  tổ chức tại Italy năm 2014;

- Giải thưởng cho nhà lãnh đạo xuất sắc của Hội đồng thương mại Châu Âu tổ chức tại Italy năm 2014

- Giải thưởng Vàng chất lượng Châu Á Thái Bình Dương 2016​