Mô hình tổ chức

     
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP


  
cctccienco4_28032017170147.jpg​​