Mô hình tổ chức

     
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP


  
sodo-cocautochuc_170620161115918.png​​