LĨNH VỰC KINH DOANH

 

1. XÂY DỰNG:

Xây dựng các công trình giao thông

Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi - nông - lâm nghiệp;

Xây dựng các công trình hạ tầng cấp thoát nước, san lấp nền, điện chiếu sáng;

Xây dựng công trình điện, thông tin liên lạc;


     
  • 2. SẢN XUẤT - KHAI THÁC:

Sản xuất, kinh doanh điện, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm;

Gia công chế tạo dầm cầu thép, cấu kiện thép, sản phẩm cơ khí;

Chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, xe máy;

Khai thác vật liệu, khoáng sản: mỏ đá các loại, sỏi cát, quặng;

Khai thác chế biến lâm sản;


     
  • 3. ĐẦU TƯ - KINH DOANH

Đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, các công trình hạ tầng khác theo phương thức B.O.T hoặc B.T;   

Đầu tư các nhà máy thuỷ điện nhỏ, xây dựng, sản xuất và kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng, chế tạo máy móc - thiết bị, hàng hoá theo phương thức B.O.O;

Đầu tư bất động sản: khu công nghiệp, khu đô thị, văn phòng, khách sạn - nhà hàng, khu du lịch, nuôi trồng thuỷ hải sản, trồng rừng.

Khảo sát, thiết kế công trình giao thông, dân dụng, điện, công nghiệp, thuỷ lợi - nông - lâm nghiệp và công trình hạ tầng;

Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông, dân dụng, điện, công nghiệp, thuỷ lợi - nông - lâm nghiệp và công trình hạ tầng;

Thí nghiệm vật liệu xây dựng; thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình giao thông và công trình thuộc ngành khác;

Kinh doanh thương mại; xuất khẩu hàng hoá, vật tư, máy móc thiết bị.

Kinh doanh bất động sản: nhà ở, văn phòng, khách sạn - nhà hàng, du lịch;

Kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính;

     
  • 4. ĐÀO TẠO - DỊCH VỤ

Đạo tạo nghề ngắn hạn, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới;

Cung ứng lao động trong nước; xuất khẩu lao động và chuyên gia;

Vận tải hành khách;

Vận tải hàng hoá, vật tư;

Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.​