Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=3212&InitialTabId=Ribbon

Tin Tức
21/10/2019
Báo Thái Nguyên: ​Thông báo về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km77+922,5 Quốc lộ 3​
 

Thông báo về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km77+922,5 Quốc lộ 3

Để thực hiện việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km77+922,5 Quốc lộ 3 cho các phương tiện chính chủ của người dân có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh và trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các huyện: Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa thuộc tỉnh Thái Nguyên, Ngày 18/10/2019, Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới đã có thông báo số 333/CT-TB về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện chính chủ có hộ khẩu thường trú, tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh và trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các huyện: Phú Lưong, Đại Từ và Định Hóa thuộc tỉnh Thái Nguyên lưu thông qua Trạm thu phí Km77+922,5 - Quốc lộ 3. Dưới đây là nội dung Thông báo:

thong báo thai nghuyen dt 1_21102019100113.jpg

thong báo thai nghuyen dt 2_21102019100131.jpg

thong báo thai nghuyen dt 3_21102019100147.jpg

thong báo thai nghuyen dt 4_21102019100202.jpg

thong báo thai nghuyen dt 5_21102019100219.jpg

thong báo thai nghuyen dt 6_21102019100240.jpg

thong báo thai nghuyen dt 7_21102019100259.jpg

 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt