Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=3204&InitialTabId=Ribbon

Tin Tức
02/05/2019
Công bố thông tin ĐHĐCĐ Thường niên Tập đoàn Cienco4 năm 2019
 

Sáng ngày 26/4/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại trụ sở Tập đoàn tầng 11, tòa nhà ICON4, số 243A, Đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đồng Đa, Hà Nội. ​

Đại hội đã Thông qua những báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh; công tác nhân sự; sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của Tập đoàn Cienco4. Đại hội đã đạt được sự đồng thuận cao, ý chí đó chính là động lực để Cienco4 phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tập đoàn Cienco4 đã thành công tốt đẹp.


Công bố thông tin ĐHĐCĐ Thường niên Tập đoàn Cienco4 năm 2019 

Tải tại đây 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt