Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=3044&InitialTabId=Ribbon

Tin Tức
26/04/2018
Công ty BOT CIENCO4 – TCT319 làm tốt công tác phát triển đảng viên
 

​​Chi bộ Công ty TNHH 2TV BOT QL1A CIENCO4 – TCT319 có nay có 2 tổ đảng, với số lượng 18 đảng viên. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới trong những năm qua là một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ Chi bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ đảng, nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ đảng, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các bộ phận, phát triển nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Chi bộ.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Hàng năm, Cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo các tổ đảng, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng và từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Công đoàn, Đoàn thanh niên là những tổ chức tham gia tích cực trong việc giới thiệu cán bộ đoàn viên ưu tú. Các tổ đảng đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu; đồng thời các tổ đảng làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng, kể cả việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Trong đó, công tác thẩm tra, xác minh lý lịch luôn được làm chặt chẽ đầy đủ; người viết lý lịch được hướng dẫn cụ thể rõ ràng, giúp cho quá trình đi thẩm tra, xét kết nạp nhanh. Do vậy, trong những năm qua công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp được làm đúng quy trình đảm bảo chất lượng, hồ sơ kết nạp đảng gửi Đảng uỷ cấp trên xem xét chuẩn y kết nạp đều đạt kết quả tốt. Sau khi có Quyết định chuẩn y, Cấp uỷ chỉ đạo và sớm tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định và thể hiện tính nghiêm túc, giúp cho đảng viên mới có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới và các quần chúng cảm tình Đảng được làm thường xuyên, kịp thời; đảng viên mới kết nạp được đảng bộ giới thiệu về sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú và công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với đảng viên ở nơi cư trú được tiến hành thường xuyên, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiện kịp thời đúng qui định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để trễ quá thời gian quy định.

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ Công ty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4 – TCT319 đã cử 12 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp được 09 đảng viên mới (Nghị quyết đề ra cho cả nhiệm kỳ là 15 đồng chí), trong đó có 1 đ/c là nữ; đồng thời, sau khi kết nạp Đảng, chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 05 đảng viên dự bị. Trong số 09 đảng viên mới được kết nạp, có 05 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, 3 đồng chí có trình độ chuyên môn cao đẳng và 01 đồng chí có trình độ chuyên môn trung cấp, độ tuổi trung bình của đảng vien mới là 26,7 tuổi, người có tuổi trẻ nhất là 26 tuổi, cao nhất là 35 tuổi.

Với kế hoạch và phương pháp làm như vậy, đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hàng năm các đồng chí đều được đánh giá, xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định về những điều Đảng viên không được làm, được Cấp ủy, Ban Giám đốc Công ty tin tưởng giao đảm nhiệm hầu hết các công việc, cương vị chủ chốt trong bộ máy tổ chức của Công ty.

Phát biểu tại buổi lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty khẳng định: trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về việc làm, đời sống nhưng công tác phát triển đảng trong Tập đoàn Cienco4 nói chung và tại Công ty BOT nói riêng đang hết sức được quan tâm. Chi bộ Công ty luôn theo dõi sát sao, phát hiện nhưng nhân tố mới bổ sung nguồn lực cho đảng trên cơ sở đảm bảo số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đảng  viên.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Chi bộ Công ty luôn được Đảng ủy Tập đoàn công nhận tổ chức cơ sở đảng đạt "Trong sạch vững mạnh". 

Một số hình ảnh:

nghi son cau giat lam tot cong tac dang 1_26042018152210.jpg

nghi son cau giat lam tot cong tac dang 2_26042018152352.jpg

nghi son cau giat lam tot cong tac dang 3_26042018152412.jpg

nghi son cau giat lam tot cong tac dang 4_26042018152537.jpg

nghi son cau giat lam tot cong tac dang 5_26042018152554.jpg

Đảng viên hướng dẫn đọc giấy giới thiệu

nghi son cau giat lam tot cong tac dang 6_26042018152614.jpg

nghi son cau giat lam tot cong tac dang 7_26042018152636.jpg

nghi son cau giat lam tot cong tac dang 8_26042018152654.jpg

nghi son cau giat lam tot cong tac dang 9_26042018152710.jpg

Chi bộ thảo luận về công tác phát triển đảng viên mới

Văn Thắng, BOT Cienco4 – TCT319

 


 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt