Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=2892&InitialTabId=Ribbon

Tin Tức
16/03/2017
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017
 


     Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 -CTCP trân trọng thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Cienco4 như sau:


          1   Tên doanh nghiệp :   Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP 

          2   Trụ sở : Tầng 10-11 Tòa nhà Icon4 , 243A Đê La Thành, Láng Thượng ,Đống Đa , Hà Nội

          3    Điện thoại :  0436420371     Email : Info@cienco4.vn     Website : Cienco4.vn 

          4   Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4  -CTCP

          5   Mệnh giá cổ phần : 10000  Cổ phần

          6  Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông

          7  Ngày đăng ký cuối cùng :  16h ,Ngày 31/3/2017

          8  Lý do mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

          9  Thời gian dự kiến : Từ 8h  ngày 22/4/2017

         10  Địa điểm tổ chức : Tầng 11, Tòa nhà Icon4 , 243A Đê La Thành ,Đống Đa ,Hà Nội

     Chi tiết nội dung xin vui lòng xem Fiel đính kèm 

    cbtt1532017.pdf 


 


 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt