Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=2875&InitialTabId=Ribbon

Tin Tức
03/02/2017
Lịch sử Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4
 

1 -  Đảng bộ Cục Công trình 1 chính thức thành lập

Ngay sau khi Đảng uỷ Giao thông vận tải Trung ương được thành lập, Bộ máy tổ chức Đảng, đoàn thể ở cơ quan văn phòng Bộ Giao thông vận tải đã nhanh chóng được kiện toàn. Để ứng phó với tình hình khẩn trương của công tác giao thông vận tải trong điều kiện chiến tranh ngày càng ác liệt và phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong toàn ngành, ngày 15/11/1966, Đảng uỷ Giao thông vận tải Trung ương đã gửi công văn đề nghị Ban bí thư Trung ương Đảng thành lập các Đảng uỷ các Cục thuộc Bộ GTVT. Ngày 21/02/1967, Ban bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 156-NQ/TW chuẩn y thành lập 6 Đảng bộ các Cục: Đảng bộ Cục vận tải đường bộ, Đảng bộ Cục vận tải đường sông, Đảng bộ Cục vận tải đường biển, Đảng bộ Cục quản lý đường bộ, Đảng bộ Cục Công trình I và Đảng bộ Cục Công trình II. 

Ngày 11/05/1967, Đảng uỷ GTVT Trung ương ra Quyết định số 7-QĐ/ĐU thành lập "Ban chấp hành Đảng uỷ lâm thời Cục Công trình I" gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đào Thanh được chuẩn y làm Bí thư Đảng uỷ.

Scan1_05082015105402.JPG
2 - Đảng bộ Cục công trình I trong giai đoạn 1969-3/1972  và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, tích cực chi viện chiến trường, giải phóng miền Nam (1973-5/1975)

Để chỉ đạo công tác khôi phục và đảm bảo giao thông vận tải, mùa xuân năm 1969, cơ quan lãnh đạo Cục từ Hà Tĩnh chuyển ra Diễn Hồng - huyện Diễn Châu và đầu năm 1971 dời vào thành phố Vinh (Nghệ An). Bộ máy lãnh đạo của Cục được bổ sung kiện toàn. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Tổng đội trưởng Tổng đội đảm bảo giao thông thay đồng chí Lê Đức Ân (Chuyển công tác) làm Cục trưởng. Năm 1971, đồng chí Phạm Ái, cán bộ Vụ Tổ chức Bộ GTVT được Đảng uỷ GTVT Trung ương bổ nhiệm làm bí thư Đảng uỷ thay cho đồng chí Đào Thanh đi điều dưỡng.

Thất bại nặng nề trong chiến dịch tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng (cuối tháng 12/1972), đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Miền Bắc bước vào giai đoạn cách mạng mới, từ bộ máy tổ chức phục vụ nhu cầu chiến tranh bước sang xây dựng và phát triển kinh tế. Căn cứ vào thực lực và tình hình thực tế, Đảng uỷ Cục do đồng chí Phạm Ái làm Bí thư ( từ giữa 1974, đồng chí Đinh Tộ làm Bí thư thay đồng chí Phạm Ái đi nhận công tác ở Bộ GTVT) đã vận dụng nghị quyết TW lần thứ 19 và quán triệt Nghị quyết TW lần thứ 21 để triển khai các nhiệm vụ do Bộ GTVT giao phó, cơ quan Cục chuyển từ Nam Đàn về Vinh. 

3 - Đảng bộ Cục Công trình I thực hiện kế hoạch nhà nước trong 5 năm 1976-1980

1a_03022017094047.jpg 

Để đáp ứng nhiệm vụ mới của ngành GTVT nói chung và Cục Công trình I nói riêng, Bộ GTVT đã ra quyết định số 163/QĐ -TC  ngày 22/01/1975 đổi tên Cục Công trình I thành Xí nghiệp liên hợp Công trình I.

 1b_03022017094100.jpg

Tháng 3/1976, Đảng bộ Cục công trình I đổi tên thành Đảng bộ Xí nghiệp liên hợp công trình I. Đảng bộ từ trực thuộc Đảng bộ GTVT Trung ương chuyển về trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An (từ năm 1977 đến năm 1991 thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ-Tĩnh). Bí thư Đảng uỷ là đồng chí Đinh Tộ (từ giữa năm 1974 đến 1985), Phó bí thư Đảng uỷ kiêm Tổng Giám đốc là đồng chí Nguyễn Văn Vịnh.  Cuối năm 1982, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Đức Kiến được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm Phó bí thư Đảng uỷ.

4 - Đảng bộ trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986-1990)

Tháng 5/1986, Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ (Khoá IV) đã bầu đồng chí Bùi Đình Trúc làm Bí thư Đảng uỷ thay đồng chí Đinh Tộ nghỉ chế độ. Tháng 12/1986, đồng chí Bùi Đình Trúc là đại biểu của Đảng bộ Nghệ Tĩnh đi dự Đại hội Đại biểu lần thứ VI của Đảng. Căn cứ vào đường lối cách mạng của Đảng và kế hoạch của Bộ GTVT, Đảng bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế của giai đoạn 1986-1990.

 

5 - Đảng bộ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông miền Trung trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991-1995)

 

Ngày 17/12/1991, Bộ GTVT ra Quyết định số 1567-QĐ/TCCB-LĐ thành lập Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông Miền Trung. Ngày 08/06/1993, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ra Quyết định số 318/QĐ-TU thành lập Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông miền Trung. Từ ngày 27 đến ngày 28/09/1994, Đảng bộ Tổng công ty tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ V: Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 17 đồng chí, Đồng chí Trần Quốc Dần được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng uỷ, Phó bí thư Đảng uỷ là đồng chí Dương Danh Dũng - Tổng giám đốc.

Lúc mới tái thành lập, Đảng bộ Tổng công ty có 12 Đảng bộ cơ sở và một Chi bộ trực thuộc với 937 đảng viên. Đến năm 1995 có 16 Đảng bộ cơ sở với gần 1000 đảng viên sinh hoạt ở 105 chi bộ.

 

6 - Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI (1996-2000)

 

Nhằm đổi mới và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định 90/Ttg của Thú tướng Chính phủ, ngày 02/12/1995, Bộ GTVT ra quyết định số 4985-QĐ/TCCB-LĐ đổi tên Tổng công ty xây dựng công trình giao thông miền Trung thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4. Ngày 15/01/1996, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ra Quyết định số 1311-QĐ/TU đổi tên Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông miền Trung thành Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông miền Trung.

Ngày 10/4/1996, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 1996-2000 đã kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 1991-1995 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 1996-2000. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1996-2000, gồm 22 uỷ viên (trong đó có 7 thường vụ). Đồng chí Trần Quốc Dần tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Dương Danh Dũng - Tổng giám đốc giữ chức Phó bí thư. Đồng chí Dương Danh Dũng được cử làm Đại biểu tỉnh Nghệ An đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng tổ chức tại Hà Nội (tháng 6/1996). Tháng 5/1998, đồng chí Dương Danh Dũng được Bộ GTVT bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình, đồng chí Trần Đức Huy được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và bổ sung làm Phó bí thư Đảng uỷ.

 

7 - Đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII (2001-2005)

 

Scan1 (1)_06082015164944.JPG 

Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn. Để đưa đất nước tận dụng cơ hội mới, vượt qua thách thức, tiếp tục vươn lên sánh vai với các nước phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: "Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh".

 hàu_03022017094134.jpg

Trong bối cảnh của tình hình trong nước và quốc tế nhiều biến động, Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII tại Thành phố Vinh từ ngày 14 đến ngày 16/11/2000. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khoá VII, nhiệm kỳ 2001-2005 gồm 23 đồng chí, trong đó có 7 thường vụ. Đồng chí Nguyễn Minh Giang giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đồng chí Trần Đức Huy - Tổng giám đốc làm Phó bí thư, đồng chí Trần Ngọc Hoàn - Phó bí thư, Thường trực Đảng uỷ.

 

8 - Chủ động tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, đảng bộ lãnh đạo Tổng công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII (2006-2010)

 

 2222_03022017094148.jpg

Đối với Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng công trình 4, đây là giai đoạn gặp phải những khó khăn lớn do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, sự cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm; giá cả nguyên vật liệu xây dựng cơ bản biến đổi và hoạt động theo mô hình "công ty mẹ - công ty con" theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.

 1111_03022017094201.jpg

Xuất phát từ những đặc điểm trên, phát huy các thành tựu đạt được trong giai đoạn 2001-2005, với tinh thần chủ động nắm bắt thời cơ, dũng cảm vượt qua thách thức, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 lần thứ VIII đã diễn ra từ ngày 26-28/11/2005. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VIII (2006-2010) gồm 23 đồng chí, trong đó có 7 thường vụ; đồng chí Nguyễn Viết Tĩnh được bầu làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Phạm Quang Vinh - Tổng giám đốc, Phó bí thư, đồng chí Nguyễn Đức Cung - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ.

 

9 - Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IX và những mục tiêu tổng quát hết năm 2015

 

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngày 04 và 05/08/2010 tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 27 đồng chí, trong đó có 09 đồng chí uỷ viên thường vụ, đồng chí Nguyễn Văn Huyện - Chủ tịch Hội đồng thành viên giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Phạm Quang Vinh - Tổng giám đốc làm Phó bí thư, đồng chí Nguyễn Thái Tường - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ. Đến tháng 11/2010, đồng chí Phạm Quang Vinh - Tổng giám đốc được Bộ GTVT điều động làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam (Theo quyết định số 3378/QĐ, BGTVT). Tháng 9 năm 2012 đồng chí Nguyễn Văn Huyện được điều động làm Phó chánh Thanh tra, Phụ trách Thanh tra Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Quang Vinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty.  

Đến khi bước sang giai đoạn cổ phần hoá, đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng uỷ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.  Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Tổng giám đốc được Hội đồng thành viên Tổng công ty bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và Phó bí thư Đảng uỷ Tổng công ty cho đến tháng 11/2014, đồng chí Lê Ngọc Hoa được điều động về tỉnh Nghệ An giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Những bài học kinh nghiệm được rút ra suốt chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 là "chìa khoá" để Đảng bộ Tổng công ty vận dụng, phát huy và không ngừng bổ sung nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong những thập niên đầu thể kỷ XXI. Tự hào với quá khứ vẻ vang, Đảng bộ Tổng công ty đang cùng với toàn thể cán bộ công, nhân viên chức ở tất cả các đơn vị thành viên, các phòng, ban trực thuộc nỗ lực hết sức mình, tận dụng cơ hội mới, vượt qua những thách thức mới cùng với nhân dân cả nước vững bước đi lên, chào mừng Đai hội Đảng bộ Tổn g công ty lần thứ X. 

 

10 - Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X

Trong 2 ngày 9 và 10/8/2015, tại Thủ đô Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số lượng 153 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.750 đảng viên thuộc 29 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn TCT.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 đến 2015, được thực hiện trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của khủng hoẳng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; nguồn vốn đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông giảm, nhu cầu về việc làm, đảm bảo an sinh xã hội ngày một tăng. Nhưng bằng sự nổ lực phấn đấu của Tổng công ty, đây là giai đoạn tập trung thực hiện chiến lược xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, cổ phần hóa các đơn vị thành viên và thực hiện chuyển đổi Tổng công ty từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần không có vốn Nhà nước theo Nghị quyết của Đảng và lộ trình đổi mới, tái cơ cấu sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ và Bộ GTVT. Kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị hai lần Anh hùng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tổng công ty với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, đoàn kết đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Sau hơn 50 gắn bó với mảnh đất miền Trung, để thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty trong thời kỳ mới, tháng 1/2013 Tổng công ty đã chuyển trụ sở chính từ Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ra thủ đô Hà Nội và tháng 6/2013 Đảng bộ Tổng công ty được chuyển giao từ Tỉnh ủy Nghệ An về trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Việc chuyển trụ sở chính Tổng công ty ra Hà Nội là một quyết định chiến lược, có tính táo bạo, đột phá nhằm mở rộng thị trường, tiếp nhận kịp thời các thông tin, xây dựng và phát triển Cienco4 trở thành đơn vị có thương hiệu mạnh của ngành GTVT và được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, tin tưởng.

Quán triệt và vận dụng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, dưới sự Lãnh đạo của Tỉnh ủy Nghệ An, Thành ủy Thành phố Hà Nội và Bộ GTVT, sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, sự điều hành linh hoạt của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc TCT đã điều hành SXKD đạt nhịp độ tương đối ổn định. Kết quả, giá trị sản lượng từ năm 2010 đến 2014 đạt 16.500 tỷ, tốc độ tăng trưởng 31%/ năm (chỉ tiêu Đại hội 9 đưa ra là 10%/năm); Thu nhập doanh nghiệp tăng 5,77 lần (chỉ tiêu Đại hội 9 đưa ra là 1,5 so với năm 2010); Thu nhập người lao động đạt 10,5 triệu đ/người/tháng  tăng  2,3 lần so với năm 2010 (chỉ tiêu Đại hội 9 đưa ra là 2 lần); Tỷ suất lợi nhuận /vốn chủ sở hữu đạt bình quân: 26 % (Bộ GTVT giao: 14 %).

Cienco4 đã bám sát mục tiêu xuyên suốt là: "Tiếp tục thực hiện chiến lược SXKD đa ngành nghề, phát huy thế mạnh về xây dựng công trình giao thông, đồng thời phát triển hợp lý lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng giao thông tại Việt Nam, tạo ra nguồn lực tài chính để đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, thu hút nguồn nhân lực cao nhằm mở rộng và phát triển SXKD; chăm lo đời sống và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, cùng với xây dựng Chi bộ, Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh". Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, Tổng công ty luôn thực hiện tốt công tác xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, với tổng kinh phí trên 84 tỷ đồng.

Tại Đại hội cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của TW, trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Đại hội đã nghiêm túc thẳng thắn việc lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015, đánh giá những thành tựu đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và khuyết điểm rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết lần thứ IX Đại hội Đảng bộ Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trên cơ sở đó xác định được mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã nghe nhiều báo cáo tham luận với nhiều nội dung phong phú và thiết thực trên các lĩnh vực về công tác xây dựng đảng, về sản xuất kinh doanh, về hoạt động đoàn thể quần chúng và công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. đại hội đã quyết định mục tiêu của Tổng công ty 2015-2020 là xây dựng Tổng công ty thành tập đoàn kinh tế, phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, lấy đầu tư và kết cấu hạ tầng giao thông làm chủ đạo, phát triển ngành nghề kinh doanh một cách hợp lý, đổi mới quản lý ứng dụng công nghệ khao học tiến tiến, hiện đại và nâng cao năng lực chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ các đoàn thể vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động, phát triển Tổng công ty thành thương hiệu hàng đầu của nghành GTVT.

tru bi 5_10082015165849.jpg 

Các Đại biểu quyết thông qua Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X

Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao những nội dung chủ yếu trong dự thao văn kiện của BCH Đảng bộ Tổng công khóa IX trình Đại hội, đồng thời đã thông qua Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành khóa mới tiếp thu ý kiến đóng góp chỉnh lý để ban hành chính thức và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo Đảng bộ thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, BCH Đảng bộ Tổng công ty đã thống nhất bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.  

 ban chap hanh khoa moi nnmn_10082015170606.png

Đồng chí Lê Ngọc Hoa Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng cho BCH khóa X Đảng bộ Tổng công ty

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2020; đồng chí Nguyễn Tuấn Huỳnh - Tổng Giám đốc giữ chức Phó bí thư; đồng chí Nguyễn Thái Tường - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 4 đồng chí tiêu biểu đi dự Đại biểu Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp.

 DSC_0793_03022017093834.JPG

Đảng bộ Cơ quan TCT tặng hoa Bí thư Đảng ủy TCT Nguyễn Quang Vinh sáng ngày 3/2/2017

Phan Nam (tổng hợp)

 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt