Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=2003&InitialTabId=Ribbon

Tin Tức
Thứ 5, Ngày 20/11/2014, 18:00
Thông báo bán cổ phần của Nhà nước tại Tổng công ty XDCTGT 4-CTCP

 THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ​CỔ PHẦN THOÁI VỐN


1.            Tổ chức phát hành

 • Tên Công ty
:Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP
 • Địa chỉ
:Tầng 10– 11, toà nhà ICON4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng,  quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
:043 6420371
 • Fax
:043 6811275
 • Vốn điều lệ Công ty cổ phần
:600.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá cổ phần
:10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần
:60.000.000 cổ phần

2.            Cổ phần chào bán

 • Số lượng cổ phần chào bán
:21.000.000 cổ phần, bằng 35,00% vốn điều lệ
 • Loại cổ phần chào bán
:Cổ phần phổ thông
 • Hình thức chào bán
:Chào bán thỏa thuận trực tiếp trọn lô qua tổ chức trung gian
 • Giá khởi điểm bán đấu giá
:14.062 đồng/cổ phần
 • Đặt cọc
:Bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm 

 
Số lượt người xem:19
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt