Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=1998&InitialTabId=Ribbon

Tin Tức
19/11/2014
Công bố thông tin về việc thay đổi cán bộ chủ chốt của Tổng công ty
   1. Ông Lê Ngọc Hoa - Thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty.
  2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh – Phó Tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty.
  3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vĩnh Lộc – Kế toán Trưởng giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty.
  4. Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hà – Phó phòng Tài chính kế toán giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty.

     

  5. ​​Nội dung Đính kèm:


 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt