Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=1997&InitialTabId=Ribbon

Tin Tức
Thứ 5, Ngày 20/11/2014, 16:00
Về việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4- CTCP

1. Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4-CTCP theo đề xuất của người đại diện tại công văn số 13234/TTr-TCT ngày 03/11/2014 với nội dung chính sau:

   - Số lượng cổ phần chào bán :21. 000 .0000 cổ phần;

  - Giá chào bán khởi điểm         : 14.062 đồng  / 1 cổ phần

  - Phương thức chào bán           : Bán thõa thuận trực tiếp trọn lô 21.000.000 cổ phần;

  - Đối tượng tham gia                  : Cá nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo phương án thoái vốn.

 2  Giao người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP thực hiện các nhiệm vu sau:

  - Tổ chức việc bán cổ phần theo đúng quy định hiện hành , đảm bảo công khai , minh bạch;

 

Chi tiết xem ở các file đính kèm :


 

 


 

 
Số lượt người xem:7
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt