Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=1901&CategoryId=Hoạt động Xã hội&InitialTabId=Ribbon

Hoạt động Xã hội
Thứ 7, Ngày 11/10/2014, 18:00
Hình ảnh bộ môn kéo co đồng đội nam - Hội thao 2014
Kéo co vẫn là bộ môn có được nhiều sự thu hút nhất trong Hội thao thường niên của Cienco4. Dưới đây là một số hình ảnh trong những trận đầu tiên ở nội dung Kéo co đồng đội nam trong Hội thao 2014 do Ban Thương Hiệu ghi lại được. Hình ảnh sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian Hội thao.

Thực hiện: Hoàng Oanh

Số lượt người xem:4161
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt