Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=1897&CategoryId=Tin Đảng Bộ&InitialTabId=Ribbon

Tin Đảng Bộ
Thứ 5, Ngày 09/10/2014, 15:00
Đảng bộ Công ty Cổ phần 496: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ IX (Khóa XI).
Thực hiện Kế hoạch số 49 KH/ĐU TCT ngày 16/7/2014 của Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, về kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI),ngày 27/9/2014, Đảng ủy Công ty Cổ phần 496 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho toàn thể Cán bộ, đảng viên trong toàn công ty. Tại hội nghị Cán bộ, đảng viên đã được tiếp thu 2 chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX của BCHTƯ đảng về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; “Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng”, Ngoài ra Hội nghị còn được nghe một số thông tin nổi bật về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; tình hình công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 9 tháng đầu năm 2014 và một số nội dung về công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Đảng ủy công ty cũng đã triển khai kế hoạch chương trình hành động của Đảng bộ Công ty Cổ phần 496 nhằm thực hiện Nghị quyết lần thứ IX của BCHTƯ Đảng. Các Chi bộ căn cứ vào kế hoạch chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng đơn vị đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống và phong trào SXKD của doanh nghiệp.

dang496.jpg

Đồng chí Nguyễn Hữu Thi Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu và khai mạc Hội nghị

dangbo496_2.jpg

Đ/C Văn Đình Đệ UVBTV, Phó BTG Đảng ủy Tổng công ty truyền đạt nội dung Nghị quyết. 

dangbo496_3.jpg

Cán bộ đảng viên trong toàn Công ty về tiếp thu nội dung Hội nghị

  Thực hiện
Ngô Minh Tiến


Số lượt người xem:848
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt