Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=15&CategoryId=Tin Đảng Bộ&InitialTabId=Ribbon

Tin Đảng Bộ
Thứ 4, Ngày 21/05/2014, 10:00
Đảng bộ Công ty 492 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 8
Ngày 24/02/2014, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 tổ chức Hội nghị quán triệt, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết số 224 NQ/ĐBTCT ngày 22/11/2013 của Đảng bộ Tổng công ty Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tổng công ty đối với công tác nâng cao chất lượng công trình trong tình hình mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên công nhân viên cơ quan và xưởng.

Hội nghị đã được Đồng chí Văn Đình Đệ - Ủy viên BTV ĐUTCT, Phó Ban tuyên giáo quán triệt, truyền đạt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tổng công ty đối với công tác nâng cao chất lượng công trình trong tình hình mới.

 

Đ/c Văn Đình Đệ - Ủy viên BTVĐUTCT, Phó Ban tuyên Giáo Truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết

Tại Hội nghị Đồng chí Trần Bảo Thành - Bí thư Đảng ủy công ty thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và yêu cầu chuyên môn, tổ chức Đoàn thể, Đảng viên, cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty xây dựng Chương trình hành động cụ thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Số lượt người xem:179
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt