Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinTucChiTiet.aspx?ItemID=13&CategoryId=Tin Đảng Bộ&InitialTabId=Ribbon

Tin Đảng Bộ
Thứ 6, Ngày 23/05/2014, 10:00
TỔNG KẾT LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI KHOÁ 1. 2014
Thực hiện Quyết định của Ban Thư­ờng vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Từ ngày 24 đến ngày 29/3/2014, Ban Tuyên giáo phối hợp Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty tổ chức lớp Bồi d­ưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá 1-2014.

Tham dự lớp học có 74 đảng viên mới đến từ 15 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, trong đó có  15 đồng chí là nữ chiếm 35%; 40 đồng chí đang ở tuổi sinh hoạt đoàn. Đây là lớp học có số lượng học viên đông nhất từ trước đến nay, đặc biệt là đảng viên trẻ. 
Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ có 5 thạc sỹ, chiếm 6,7%; 40 đồng chí là kỹ sư và cử nhân kinh tế, chiếm 54%, có 24 đồng chí có trình độ cao đẳng và trung cấp, chiếm 32,4%, có 6 đồng chí là công nhân trực tiếp sản xuất, chiếm 8%. Nhiều đồng chí vừa trở về từ các công trình dự án trọng điểm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên;
Trong thời gian 5 ngày các đồng chí đư­ợc nghiên cứu 09 bài lý luận cơ bản dành đảng viên mới, tài liệu do Ban tuyên giáo Trung ư­ơng biên soạn theo nội dung văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đây là những kiến thức rất cơ bản và rất cần thiết giúp các đồng chí nhận thức đầy đủ hơn về Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân do dân và vì dân; về Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, KH & CN, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; về Tăng cường quốc phòng và an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở và Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên của Đảng Cộng sản việt Nam
 
Lớp học đư­ợc tổ chức trong tháng thanh niên nên có nhiều hoạt động sôi nổi, dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất phấn đấu đưa các công trình về đích trước tiến độ. Ngoài kiến thức theo tài liệu, các đảng viên mới còn được cập nhật các thông tin thời sự trong nước và quốc tế, được nghe về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tiến trình cổ phần hóa công ty mẹ Tổng công ty. Được học tập nghiên cứu lý luận của Chủ nghĩa Mác Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay là dịp giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức và nắm vững nguyên tắc của Đảng để vận dụng tốt vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại cơ sở. Đây cũng là điều kiện cần và đủ để các đảng viên dự bị rèn luyện phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức của Đảng.
Về kết qủa học tập: Qua kiểm tra đánh giá có 74/74 đồng chí = 100% đạt yêu cầu, trong đó: Đạt loại giỏi có 46 đồng chí chiếm 64,9%; Đạt loại khá có 26  đồng chí, chiếm 35,1 %; có 12 đồng chí được biểu d­ương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động của lớp.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Tường, Phó bí thư Đảng ủy trao phần thưởng cho các học viên xuất sắc
 
 
                            Toàn cảnh lớp học đảng viên mới
                                                                                                Bài và ảnh: Đình Đệ
Số lượt người xem:619
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt