Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuanHeCoDong

Quan Hệ Cổ Đông
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   04/05/2020 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020 tải về
Ngày   04/05/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020 tải về
Ngày   04/05/2020 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC quý 1 năm 2020 tải về
Ngày   16/04/2020 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trước và sau kiểm toán trên BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 tải về
Ngày   16/04/2020 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC hợp nhất 2019. tải về
Ngày   16/04/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 tải về
Ngày   01/04/2020 Báo cáo tài chính riêng năm 2019 tải về
Ngày   01/04/2020 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC riêng 2019 tải về
Ngày   11/02/2020 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 tải về
Ngày   06/02/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 tải về
Ngày   06/02/2020 Báo cào tài chính riêng quý 4 năm 2019 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   30/10/2019 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 tải về
Ngày   30/10/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 tải về
Ngày   31/07/2019 Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019 tải về
Ngày   31/07/2019 Báo cáo Tài chính riêng quý 2 năm 2019 tải về
Ngày   26/04/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019 tải về
Ngày   25/04/2019 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019 tải về
Ngày   05/04/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 tải về
Ngày   29/03/2019 Báo cáo tài chính riêng năm 2018 tải về
Ngày   31/01/2019 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018 tải về
Ngày   30/01/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   19/10/2018 Báo cáo tài chính Riêng quý 3 năm 2018 tải về
Ngày   19/10/2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2018 tải về
Ngày   29/08/2018 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2018 tải về
Ngày   29/08/2018 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm2018 tải về
Ngày   31/07/2018 Báo cáo tài chính Riêng quý 2 năm 2018 tải về
Ngày   20/04/2018 Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2018 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   30/08/2016 Báo cáo tài chính 6 tháng 2016 tải về
Ngày   29/04/2016 Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1/2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016 tải về
Ngày   31/03/2016 Báo cáo Tài chính công ty mẹ 2015 tải về
Ngày   31/03/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 tải về
 
Quan Hệ Cổ Đông
Ngày 04/05/2020   Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020  File đính kèm
Ngày 04/05/2020   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020  File đính kèm
Ngày 04/05/2020   Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC quý 1 năm 2020  File đính kèm
Ngày 16/04/2020   Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trước và sau kiểm toán trên BCTC riêng và hợp nhất năm 2019  File đính kèm
Ngày 16/04/2020   Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC hợp nhất 2019.  File đính kèm
Ngày 16/04/2020   Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019  File đính kèm
Ngày 01/04/2020   Báo cáo tài chính riêng năm 2019  File đính kèm
Ngày 01/04/2020   Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC riêng 2019  File đính kèm
Ngày 11/02/2020   Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019  File đính kèm
Ngày 06/02/2020   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019  File đính kèm
 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt