Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuanHeCoDong

 
Quan Hệ Cổ Đông
Ngày 19/01/2021 Báo cáo tình hình quản trị Tập đoàn 6 tháng cuối năm 2020 File đính kèm
Ngày 14/01/2021 Thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản File đính kèm
Ngày 13/01/2021 Nghị quyết về việc đầu tư mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần 407 và 414 File đính kèm
Ngày 12/01/2021 Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phúc Thành Hưng File đính kèm
Ngày 08/01/2021 CIenco4 hoàn thành mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần 412 và Công ty Cổ phần 422 File đính kèm
Ngày 29/12/2020 Cienco4 hoàn thành việc mua trái phiếu Công ty CP Đầu tư & Phát triển BĐS Thế kỷ File đính kèm
Ngày 28/12/2020 Nghị quyết về việc Đầu tư mua trái phiếu Công ty CP Đầu tư & Phát triển BĐS Thế kỷ File đính kèm
Ngày 31/12/2020 Nghị quyết về việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần 412 và 422 File đính kèm
Ngày 30/12/2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ File đính kèm
Ngày 29/12/2020 Thông báo: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản File đính kèm
 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt