Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới Thiệu Chung
Home

GIỚI THIỆU CHUNG

Tập Đoàn Cienco4 (CIENCO 4 Group) là đơn vị kế thừa truyền thống Cục Công trình - Bộ Giao thông vận tải được thành lập ngày 27/12/1962 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trải qua gần 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Tập Đoàn đã nhiều lần được tổ chức lại với những tên gọi sau:


  • ​      - Ngày 27/12/1962, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 1477-QĐ/TL thành lập Cục Công trình trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.
 •       - Năm 1966, Cục Công trình đổi tên thành Cục Công trình I.
 •       - ​Năm 1976, Cục Công trình I chuyển sang làm nhiệm vụ khôi phục, xây dựng kinh tế và được đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp công trình I.
 •       - Cuối năm 1982, đổi tên thành Liên hiệp các Xí nghiệp Xây dựng công trình giao thông 4.
 •       - Năm 1991, Bộ Giao thông vận tải quyết định tách lực lượng xây dựng cơ bản trong Liên hiệp và thành lập Tổng công ty Xây dựng công trình Miền Trung.
 •       - Tháng 12/1995, Bộ giao thông vận tải ra Quyết định số 4985/QĐ-BGTVT đổi tên Tổng công ty Xây dựng công trình Miền Trung thành Tổng công Xây dựng công trình giao thông 4.
 •       - Ngày 22/8/2007, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 2601/QĐ-BGTVT thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4. Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
 •       - Ngày 25/6/2010, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 1757/QĐ-BGTVT chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 •       - Ngày 06/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 27/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4.
 •       - Ngày 10 tháng 5 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tập Đoàn đã thông qua Điều lệ của Tập Đoàn Cienco4, thông qua chiến lược phát triển Tập Đoàn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
 •       - Ngày 01 tháng 6 năm 2014, Tập Đoàn Cienco4 chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
 •       - Ngày 22 tháng 4 năm 2017, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP chính thức chuyển đổi thành Tập Đoàn Cienco4.

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Tập Đoàn với đội ngũ cán bộ công nhân viên được tôi luyện trong chiến đấu và trong xây dựng kinh tế, với ý chí vươn lên mạnh mẽ, không ngừng đổi mới tổ chức quản lý, đầu tư thiết bị công nghệ, duy trì và phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm đời sống ổn định cho người lao động, coi trọng lợi ích của khách hàng và các đối tác, thực hiện cạnh tranh lành mạnh, phát triển Tổng công ty bền vững. Từ năm 2000 đến 2013 Tổng công ty liên tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Ngành Giao thông vận tải, được Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý, năm 2008 Tổng công ty được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, năm 2013 Tổng công ty được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Thương hiệu CIENCO 4 ngày càng được khẳng định là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực xây dựng giao thông.​​​

©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt