Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVideos

 
Video mới
Hội thảo vệt hằn bánh xe Cienco4
Cienco 4 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
CIENCO4 RA QUAN DAU NAM
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Từ khóa
  
  
/PublishingImages/2014-08/images.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/LQU7KmcS8OY</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>8/14/2014Tổng công ty
  
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/vojPE484jHQ</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>6/6/2014Đảng Bộ
  
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/DdENNjIuNWw?rel=0</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>6/6/2014Giới Thiệu
©2014 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt