Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
02/05/2019
Công bố thông tin ĐHĐCĐ Thường niên Tập đoàn Cienco4 năm 2019
 

Sáng ngày 26/4/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại trụ sở Tập đoàn tầng 11, tòa nhà ICON4, số 243A, Đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đồng Đa, Hà Nội. ​

Đại hội đã Thông qua những báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh; công tác nhân sự; sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của Tập đoàn Cienco4. Đại hội đã đạt được sự đồng thuận cao, ý chí đó chính là động lực để Cienco4 phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tập đoàn Cienco4 đã thành công tốt đẹp.


Công bố thông tin ĐHĐCĐ Thường niên Tập đoàn Cienco4 năm 2019 

Tải tại đây 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Phạm vi

Loại bài viết

Số Video

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

KeyExistTongHop

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt