Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
16/03/2017
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017
 


     Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 -CTCP trân trọng thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Cienco4 như sau:


          1   Tên doanh nghiệp :   Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP 

          2   Trụ sở : Tầng 10-11 Tòa nhà Icon4 , 243A Đê La Thành, Láng Thượng ,Đống Đa , Hà Nội

          3    Điện thoại :  0436420371     Email : Info@cienco4.vn     Website : Cienco4.vn 

          4   Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4  -CTCP

          5   Mệnh giá cổ phần : 10000  Cổ phần

          6  Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông

          7  Ngày đăng ký cuối cùng :  16h ,Ngày 31/3/2017

          8  Lý do mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

          9  Thời gian dự kiến : Từ 8h  ngày 22/4/2017

         10  Địa điểm tổ chức : Tầng 11, Tòa nhà Icon4 , 243A Đê La Thành ,Đống Đa ,Hà Nội

     Chi tiết nội dung xin vui lòng xem Fiel đính kèm 

    cbtt1532017.pdf 


 


 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Phạm vi

Loại bài viết

Số Video

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

KeyExistTongHop

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt