Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
04/02/2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức Cienco4 đợt 3/2016
 


       Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 -CTCP trân trọng thông báo tới quý cổ đông Cienco4 về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:


   -   Tỷ lệ thực hiện : 4%( 1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

   -    Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt

   -    Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức : 16h Ngày 15/02/2017

   -    Ngày chi trả cổ tức dự kiến : Kể từ ngày 20/02/2017    Chi tiết xin vui lòng xem ở File đính kèm

 

   cbtt322017.PDF

    codong.PDF


 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Phạm vi

Loại bài viết

Số Video

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

KeyExistTongHop

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt