Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 7, Ngày 11/10/2014, 18:00
Hình ảnh bộ môn kéo co đồng đội nam - Hội thao 2014
11/10/2014
Kéo co vẫn là bộ môn có được nhiều sự thu hút nhất trong Hội thao thường niên của Cienco4. Dưới đây là một số hình ảnh trong những trận đầu tiên ở nội dung Kéo co đồng đội nam trong Hội thao 2014 do Ban Thương Hiệu ghi lại được. Hình ảnh sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian Hội thao.

Thực hiện: Hoàng Oanh

Lượt người xem:   4083
Tin khác
  Manage PermissionsManage Permissions
  |
  Version HistoryVersion History

  Tiêu đề

  Hình ảnh

  Hình ảnh mô tả

  Tóm tắt

  Nội dung

  Link thay thế nội dung

  Ngày xuất bản

  Tin nổi bật

  Tác giả

  Phân loại

  Phạm vi

  Loại bài viết

  Số Trang

  Số Ảnh

  Trạng thái

  Lịch sử

  Số lượt người đọc

  Approval Status

  Attachments

  Content Type: Tin Tức Mở Rộng
  Version:
  Created at by
  Last modified at by
  ©2014 Tập đoàn Cienco4
  Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt