Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuan Hệ Cổ Đông

 
Quan Hệ Cổ Đông
Ngày 19/02/2020 Nghị quyết về việc mua lại phần góp vốn tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Thắng Hà Nội File đính kèm
Ngày 19/02/2020 Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty 422 File đính kèm
Ngày 17/02/2020 Nghị quyết V/v tiếp nhận Công ty cổ phần Việt E&C trở thành đơn vị liên kết của Tập đoàn File đính kèm
Ngày 11/02/2020 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 File đính kèm
Ngày 06/02/2020 Báo cào tài chính riêng quý 4 năm 2019 File đính kèm
Ngày 06/02/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 File đính kèm
Ngày 09/01/2020 VN Direct trở thành cổ đông lớn File đính kèm
Ngày 07/01/2020 Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn File đính kèm
Ngày 07/01/2020 Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn File đính kèm
Ngày 20/11/2019 Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin File đính kèm
Ngày 15/11/2019 Nghị quyết v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phó Tổng Giám đốc Ngô Trọng Nghĩa, ông Đặng Ngọc Anh từ nhiệm kiểm soát viên Tập đoàn Cienco4 File đính kèm
Ngày 30/10/2019 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 File đính kèm
 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt