Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huân Chương - Giải Thưởng

Manage PermissionsManage Permissions
HUÂN CHƯƠNG - GIẢI THƯỞNG / Huân chương 
Huân chương Lao động hạng Nhất 

Hình ảnh:
 
Mô tả:

​- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Đường bộ 471 (1996).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công trình giao thông 484 (2000).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Cơ khí công trình giao thông 465 (2001).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCTGT 4 (2005).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCT GT 4 (2012);

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần 482 (2012);

 
Attachments
©2014 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt