Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huân Chương - Giải Thưởng

Manage PermissionsManage Permissions
HUÂN CHƯƠNG - GIẢI THƯỞNG / Huân chương 
Huân chương Độc lập hạng Ba 

Hình ảnh:
 
Mô tả:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCTGT 4 (1995).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công trình CTGT 480 (1998).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Công trình giao thông 473 (2003).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần 471 (2012);​

 
Attachments
©2014 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt