Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huân Chương - Giải Thưởng

Manage PermissionsManage Permissions
HUÂN CHƯƠNG - GIẢI THƯỞNG / Huân chương 
Danh hiệu Anh hùng lao động 

Hình ảnh:
 
Mô tả:

​- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (2013)

- Tổ Nữ 4 - Phân xưởng bê tông 404 - Công ty CTGT B19 (1985)

- Công ty Đường bộ 471 - Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (2000)

- Đội 9 nữ, thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 419.

 
Attachments
©2014 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt