Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huân Chương - Giải Thưởng

Manage PermissionsManage Permissions
HUÂN CHƯƠNG - GIẢI THƯỞNG / Huân chương 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

Hình ảnh:
 
Mô tả:

​- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (1998)

- Tổ máy gạt 1 - Công ty đường bộ 471 (Đảm bảo giao thông tại ngã ba Đồng Lộc) (1970)
- Tập thể Nữ C9 - Công ty đường bộ 471 (Xây dựng và bảo vệ ngã ba Đồng lộc)

- Đội nữ 404 - Công ty CTGT B19 (bắn rơi máy bay Mỹ và đảm bảo vận tải hàng hoá trên tuyến đường goòng Vinh - Minh cầm)

- Liệt sỹ Hoàng Lộc - Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 2009)

- Đồng chí Nguyễn Thị Bằng - Trung đội phó Đội tự vệ 404 - Công ty CTGT B19

 
Attachments
©2014 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt