Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự Án

DỰ ÁN / Đang thực hiện 
Dự án đầu tư xây dựng Cầu An Hòa - Tỉnh Tây Ninh  
1. Địa điểm:
Tỉnh Tây Ninh 
1. Tên gói thầu:

Dự án đầu tư xây dựng Cầu An Hòa - Tỉnh Tây Ninh

 
2. Tên Dự án
Dự án đầu tư xây dựng Cầu An Hòa - Tỉnh Tây Ninh  
3. Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
3. Thời gian Khởi công:
2019-07-15T17:00:00Z 
4. Thời gian Hoàn thành:
2021-07-15T17:00:00Z 
4. Giá trị gói thầu:
276.122.412.000 
Hình ảnh:
 

8. Quy mô Gói thầu:

Phần cầu:

- Quy mô công trình: Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL.

- Cấp công trình : Công trình cầu đường bộ cấp II.

- Khổ cầu B=12m, bao gồm :

+ Lan can : 0,5x2=1,0m

+ Phần xe chạy : (2+3,5)x2=11m.

- Chiều dài cầu: L=453,6m (tính đến đuôi mố)

- Sơ đồ nhịp: 4x33+50+80+50+4x33m

- Hoạt tải thiết kế:

+ HL-93 và tải trọng người đi bộ

+ Lực va tầu: tương ứng với song cấp III, tầu 300 DWT, xà lan 400 DWT.

- Khổ thông thuyền:

+ Chiều cao thông thuyền: H = 7,0m

+ Bề rộng thông thuyền: B = 50,0m

+ Mực nước thông thuyền: P=5%

- Tần suất thiết kế cầu: P=1%

- Cấp động đất: cấp 7 (thang MSK-64) (A=0,0634)

Phần đường đầu cầu phía bờ mố M1 (Bờ An Hòa):

- Tổng chiều dài : 253,2m ( bao gồm phạm vi nút giao đầu tuyến)

​- Cấp hạng kỹ thuật : Đường cấp III đồng bằng

- Tốc độ thiết kế : 60Km/h. Riêng đường cong nằm đầu tuyến châm chước tốc độ thiết kế 50 km/h;

- Chiều rộng mặt đường 2x 3,5= 7,0m (phần mở rộng không tính đến trong quy mô mặt cắt ngang);

- Bề rộng lề gia cố: 2x2,0m=4,0m.

- Bề rộng lề đường : 2x0,5m=1,0m

- Chiều rộng nền đường : B=12m

- Kết cấu mặt đường : Mặt đường cấp cao A1.

Phần đường phía bờ mố M2 (Bờ Phước Chi):

- Tổng chiều dài : 5.513,09m. Trong đó:

​+ Đoạn ngoài khu dân cư:  5.193,2 m

- Cấp hạng kỹ thuật : đường cấp III đồng bằng

- Tốc độ thiết kế : 60Km/h.

- Chiều rộng mặt đường 2x3,5=7,0m.

- Bề rộng lề đường (không gia cố) : 2x2,5m=5,0m

- Chiều rộng nền đường : B=12m

- Kết cấu mặt đường : Mặt đường cấp cao A1.

+ Đoạn ngoài qua khu dân cư:  319,89 m

- Cấp hạng kỹ thuật : đường cấp III đồng bằng

- Tốc độ thiết kế : 60Km/h.

- Chiều rộng mặt đường 2x3,5=7,0m

- Bề rộng lề gia cố: 2x2,0m=4,0m

- Bề rộng vỉa hè + đan rãnh: 2x 2,6m

- Chiều rộng nền đường : B=16,2m

- Kết cấu mặt đường cấp cao A1.​

 
Attachments
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt