Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự Án

DỰ ÁN / Đã hoàn thành 
Nút giao Tân Vũ 
1. Tên gói thầu:

Nút giao Tân Vũ thuộc Gói thầu số 6: Xây dựng đoạn từ Km0+000 - Km15+630

 
2. Tên Dự án
Nút giao Tân Vũ 
3. Chủ đầu tư
Bộ GTVT 
4. Giá trị gói thầu:
907 tỷ VND 
Hình ảnh:
 

8. Quy mô Gói thầu:

Nút giao Tân Vũ nằm ở điểm giao cắt ba dự án cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, đường ô tô Tân Vũ –Lạch Huyện và đường vành đai III của thành phố Hải Phòng.

Hình thái nút giao là nút giao hoa thị hoàn chỉnh với kết nối bán trực tiếp. Có tuyến chính, bốn nhánh rẽ trực tiếp, ba nhánh ramp và nhánh rẽ bán trực tiếp. Nút giao Tân Vũ được thi công phân đoạn: giai đoạn 1 là thi công tuyến chính, nhánh A ,nhánh B , nhánh F và nhánh H, giai đoạn 2 sẽ thi công nhánh C, nhánh D, nhánh E và nhánh G.​

 
Attachments
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt