Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự Án

DỰ ÁN / Đang thực hiện 
Dự án phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh  
1. Tên gói thầu:

Gói thầu CW-8: Xây dựng đường đô thị Mộc Bài (Tây Ninh)

 
2. Tên Dự án
Dự án phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh  
3. Chủ đầu tư
PMU Tây Ninh 
4. Giá trị gói thầu:
361,3 tỷ đồng 
Hình ảnh:
 

8. Quy mô Gói thầu:

Xây dựng đường đô thị Mộc Bài sử dụng vốn vay của ADB

 
Attachments
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt