Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công Nghệ - Thiết Bị

CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ / Công nghệ Thi công 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦM HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC TRÊN ĐÀ GIÁO CỐ ĐỊNH 
Hình ảnh:
 
Nội dung:

Công nghệ thi công dầm hộp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực bằng phương ... Thi công đoạn dầm đúc trên đà giáo .... 9123 Công trình giao thông - Phần Cầu - TS. ... 23769 Bài giảng Kỹ thuật điện trong sản xuất Vật liệu xây dựng - ThS. .... 20961 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư thuộc các tổng công ty xây​ dựng

 
Năm sản xuất:
2013 
Nơi sản xuất:
Việt Nam 
Công suất:
A300 
Thông số kỹ thuật:
​VLXD
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt