Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công Nghệ - Thiết Bị

CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ / Công nghệ Thi công 
CÔNG NGHỆ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT TIÊU CHUẨN ASHTO 
Hình ảnh:
 
Nội dung:

 

 
TCVN 8819 : 2011 là tiêu chuẩn quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa (bê tông át phan) theo phương pháp trộn nóng rải nóng.
  

Ảnh minh họa

   Tiêu chuẩn được chuyển đổi từ 22 TCN 249-98, do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.


   Các chỉnh sửa chính so với tiêu chuẩn 22TCN 249-1998 gồm:


  
Về thành phần cấp phối


   Tiêu chuẩn có điều chỉnh thành phần cấp phối của các loại bê tông nhựa chặt, bê tông nhựa rỗng với giới hạn đường bao cấp phối lớn hơn; đồng thời chỉ sử dụng cỡ sàng vuông (không dùng sàng tròn). Theo tiêu chuẩn mới, có các loại bê tông nhựa cát BTNC 4,75, bê tông nhựa chặt BTNC 9,5; 12,5; 19, bê tông nhựa rỗng BTNR 19, 25, 37,5.


   Phương pháp thiết kế: Bỏ phương pháp nén mẫu theo Liên Xô, chỉ áp dụng thiết kế theo phương pháp Marshall;


 

 
Năm sản xuất:
2013 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt