Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi Đoàn - Đoàn viên

BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ĐOÀN

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 – NĂM 2010

 

TTTrình độTổng sốTrong đó
Dưới 25Từ 25 - 30Từ 30 - 35
1Tiến sỹ    
2Thạc sỹ9027
-Thạc sỹ kỹ thuật6015
-Thạc sỹ kinh tế3012
-Thạc sỹ chuyên ngành khác0000
3Đại học692133350209
-Kỹ sư cầu đường; cầu hầm; đường bộ…3688020286
-Kỹ sư kinh tế xây dựng80193625
-Kỹ sư cơ khí; máy xây dựng9063
-Kỹ sư khác74133130
-Cử nhân kinh tế125155852
-Cử nhân khác3661713
4Cao đẳng 1873410647
-Cao đẳng kỹ thuật126276732
-Cao đẳng kinh tế415297
-Cao đẳng khác202108
5Trung cấp1704611436
6Công nhân kỹ thuật1198382563242
-Thợ đường109354331
-Thợ lao lắp cầu (kích kéo)2707414848
-Thợ vận hành máy, thiết bị3249917055
-Thợ sắt hàn2137510038
-Thợ sửa chữa116394829
-Thợ khác166605452
 Tổng cộng2237595113554

 

số lượng Đoàn viên THANH NIÊN

 

DANH SÁCH THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 

TTĐơn vịTổng số ĐVTNTrong đó
NamNữ
1Cơ quan TCT9276 
2TT dự án372413
3CN Lâm Đồng29272
4CN BOT Vinh32266
5Công ty 4991661597
6Công ty 4221221166
7Công ty 497917813
8Công ty 40515123
9Công ty 4191371325
10Công ty 4731641577
11Công ty 4791851796
12Công ty 465771265
13Công ty 4241697
14Công ty 49212711710
15Công ty 475605010
16Công ty 42315812533
17Công ty 47115313023
18Công ty 48213411717
19Công ty 484928111
20Công ty 20818515431
21CN Hà Nội85769
22Công ty 228604515
23Công ty 24620182
 TỔNG CỘNG22371920317

 

©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt