Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTinHoatDongChiTiet.aspx?ItemID=21&CategoryId=Cán bộ Đoàn Tổng công ty&InitialTabId=Ribbon

Cán bộ Đoàn Tổng công ty
Chủ Nhật, Ngày 09/06/2013, 17:00
Thông báo Kế hoạch tổ chức hội thi Sáng tạo trẻ CIENCO 4 lần thứ 6 - năm 2013
Ngày 13/04/2013 Tổng giám đốc Tổng công ty đã có Thông báo số: 1675/TB-TCT về kế hoạch tổ chức hội thi Sáng tạo trẻ CIENCO4 lần thứ 6 năm 2013. Hội thi nhằm động viên, khuyến khích phong trào nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong lao động sản xuất; tiếp tục phát hiện, tuyên dương và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lâu dài đối với những cán bộ, kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật trẻ say mê nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tìm tòi các giải pháp sáng tạo trong lao động mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội cho Tổng công ty và đơn vị.

Tổng công ty XDCT Giao thông 4 triển khai kế hoạch tổ chức hội thi Sáng tạo trẻ CIENCO 4 lần thứ 6 năm 2013 như sau:
1) Đối tượng dự thi: Cán bộ, kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật trẻ có tuổi đời không quá 35 tuổi, hiện đang công tác tại các văn phòng cơ quan Tổng công ty, các ban điều hành, ban quản lý dự án Tổng công ty, các công ty, đơn vị thành viên (đề tài cũng có thể được chuẩn bị bởi một nhóm tác giả).
2) Nội dung dự thi: Tác giả dự thi (hoặc nhóm tác giả) đăng ký, viết báo cáo và trình bày đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất… trong các lĩnh vực công tác, đã được ứng dụng trong thực tế đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cho đơn vị hoặc có khả năng áp dụng trong thời gian tới (trừ những đề tài đã được công nhận và trao thưởng ở các hội thi lần trước). 
Gồm các lĩnh vực sau:
- Quản lý
- Thiết kế
- Thi công
- Kế hoạch
- Tài chính - Kế toán
- Khai thác máy - thiết bị
- Gia công cơ khí
- Khảo sát địa hình, địa chất vv...
3) Cách thức tổ chức hội thi:
a) Vòng sơ khảo: 
- Các công ty và đơn vị trực thuộc Tổng công ty tổ chức lựa chọn các cá nhân (hoặc tập thể) tác giả có đề tài dự thi đạt các tiêu chí của hội thi gửi về Tổng công ty, số lượng đề tài đăng ký không hạn chế;
- Ban giám khảo hội thi sẽ tổ chức chấm sơ khảo và công bố những đề tài lọt vào vòng chung khảo.
b) Vòng chung khảo: Các thí sinh báo cáo thuyết minh và bảo vệ đề tài trước Ban giám khảo Tổng công ty.
4) Tiến độ thực hiện:
- Các đơn vị gửi đề tài dự thi về Tổng công ty trước ngày  01/6/2013
- Vòng sơ khảo dự kiến thực hiện xong trước ngày  15/6/2013
- Vòng chung khảo dự kiến tổ chức xong trước ngày  30/6/2013
5) Cơ cấu giải thưởng:
- Giải Nhất, trị giá           20.000.000 đồng
- Giải  Nhì, mỗi giải trị giá       15.000.000 đồng
- Giải  Ba, mỗi giải trị giá          10.000.000 đồng
- Giải  Khuyến khích, mỗi giải trị giá:        5.000.000 đồng
- Giải phụ ý tưởng sáng tạo, trị giá: 3.000.000 đồng
- Giải phụ đơn vị có nhiều đề tài tham gia, trị giá: 3.000.000 đồng
Số lượng giải thưởng và trị giá giải thưởng có thể thay đổi tùy theo chất lượng đề tài đạt giải. 
6) Tổ chức thực hiện:
a) Tổng giám đốc quyết định ban hành thể lệ hội thi (gửi kèm theo), thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo hội thi gồm các ông đại diện các phòng ban chuyên môn của Tổng công ty;
b) Giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty là cơ quan thường trực hội thi, tập hợp các đề tài dự thi và chủ động tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan để hội thi đạt kết quả cao nhất;
c) Các công ty trên cơ sở nội dung thông báo này, tiến hành thông báo rộng rãi đến toàn thể CBCNV, đoàn viên thanh niên trong đơn vị; thành lập Ban tổ chức trong đó giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên làm cơ quan thường trực, tập hợp, lựa chọn các đề tài dự thi gửi về Tổng công ty theo thời gian quy định. Đề nghị giám đốc các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ đơn vị tham gia viết đề tài dự thi với chất lượng cao nhất;
Đề tài dự thi gửi về: 
Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng công ty XDCT Giao thông 4
Địa chỉ: Tầng 10 - 11, Tòa nhà ICON 4, số 243A, đường Đê La Thành, phương Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội;
Download thể lệ và mẫu đơn tại đây.


Số lượt người xem:119
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt