Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNghiệp Vụ Công Tác Đoàn

 
Nghiệp Vụ Công Tác Đoàn
Tóm tắt:

​Cờ Đoàn: Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn. Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

 
Tóm tắt:

​Kỹ năng tham mưu, lãnh đạo. Kỹ năng điều hành, quản lý. Kỹ năng tổ chức hoạt động. Kỹ năng soạn thảo văn bản, trình bày, triển khai một vấn đề. Kỹ năng hoạt náo. Kỹ năng ứng xử, xử lý các mối quan hệ.

 
Tóm tắt:

Hoạt đông tập thể trong sinh hoạt đoàn co ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hoạt động này giúp cho sinh hoạt đoàn co những ý nghĩa. Trong các buổi sinh hoạt tập thể nó giúp cho liên kết các sinh viên với nhau. 

 
Tóm tắt:

Quản trò là người điều hành, tổ chức một trò chơi, một cuộc chơi.

 
Tóm tắt:

Cùng với sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Uỷ ban Kiểm tra Đoàn các cấp không ngừng tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

 
Tóm tắt:

Ngày 19/12/2007, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều lệ Đoàn khoá IX) trên cơ sở sửa đổi, bổ sung 22 vấn đề so với Điều lệ Đoàn khoá VIII​.

 
Tóm tắt:

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

 
 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt