Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Hoạt Động

Tin hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 28/09/2014, 15:00
Đảng bộ 484 học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH TW (Khóa XI)
28/09/2014
Ngày 19/9/2014, Đảng bộ Công ty cổ phần 484 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên

Ngày 19/9/2014, Đảng bộ Công ty cổ phần 484 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

 

 

 
Đồng chí Nguyễn Đình Tụ - Bí thư Đảng ủy đã báo cáo các Nghị quyết: Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quy chế bầu cử trong Đảng, báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện quy định 165 về bỏ phiếu tín nhiệm, đề án tổ chức Đảng bộ ngoài nước và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; Về tổng kết việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

 
Đảng bộ đã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 48 KH/ĐU-TCT Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ Tổng công ty XDCTGT 4.

 
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết các đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, Đảng bộ liên hệ thực tiễn tại Công ty và triển khai các giải pháp thực hiện tốt các Nghị quyết.

 
                                                                          Tin: VP Đảng ủy Công ty 484
Lượt người xem:   4543
Tin khác
  Manage PermissionsManage Permissions
  |
  Version HistoryVersion History

  Tiêu đề

  Hình ảnh

  Hình ảnh mô tả

  Tóm tắt

  Nội dung

  Link thay thế nội dung

  Ngày xuất bản

  Tin nổi bật

  Tác giả

  Phân loại

  Loại bài viết

  Số Trang

  Số Ảnh

  Trạng thái

  Lịch sử

  Số lượt người đọc

  Approval Status

  Attachments

  Content Type: Tin Tức Mở Rộng
  Version:
  Created at by
  Last modified at by
  ©2014 Tập đoàn Cienco4
  Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt